NHẬN ĐỊNH VÀ QUAN ĐIỂM CỦA HIỆP HỘI VỀ THỊ TRƯỜNG GIẤY LÀM BAO BÌ

NHẬN ĐỊNH VÀ QUAN ĐIỂM CỦA HIỆP HỘI VỀ THỊ TRƯỜNG GIẤY LÀM BAO BÌ

Ngày 28 tháng 09 năm 2017, ông Hàn Vinh Quang, Chủ tịch Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam đã ký công văn số 24/2017/VPPA gửi Bộ Công Thương báo cáo tình hình thị trường giấy làm bao bì từ đầu tháng 09 tới nay. Báo cáo nêu rõ...Xem tiếp
Thông Tư Số: 06/2016/TT-BYT - QUY ĐỊNH GHI NHÃN THUỐC

Thông Tư Số: 06/2016/TT-BYT - QUY ĐỊNH GHI NHÃN THUỐC

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH GHI NHÃN THUỐC Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa; Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 08 năm 2012 của Chính...Xem tiếp